เมษายน 1, 2016

2 posts

31 มีค.59 ถมดินและปรับที่บริเวณรอบๆพระอุโบสถวัดราษฏร์เรืองสุข อ.บ้านบึง อาจารย์ณรงค์ท่านได้ปรับ ถมที่ และบดดินบริเวณรอบๆพระอุโบสถหลังใหม่ให้แน่น โดยวัดซื้อดินส่วนหนึ่งและได้ดินจากผู้ถวายเงินส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนรวมกันแล้ว จึงเป็นดินที่มาถมลานวัดในวันที่31 มีค.59 ตามที่เห็นการทำงานในรูปครับ อนุโมทนาบุญกับท่านได้ทำบุญที่วัดแห่งนี้ ท่านพระครูวิสุทธพรหมจรรย์(เจ้าอาวาส) หรือพระอาจารย์ณรงค์ ท่านนำมาพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลใน www.loungphuhok.com ครับ             ท่านพระครูวิสุทธพรหมจรรย์(เจ้าอาวาส) หรือพระอาจารย์ณรงค์ได้ขอบคุณผู้มีรายนามที่สนับสนุนและช่วยงานปรับที่ครับ   ประชาสัมพันธ์โดย  อรรถพร พระดี Line ID : aut168

เป็นครั้งแรกในการเทปูนโครงสร้างอาคารประดิษฐานรูปเหมือน หลวงปู่ฮก วัดราษฏร์เรืองสุข อ.บ้านบึง หลังจากตอกเสเข็มและขุดหลุมเพื่อวางตอม่อแล้ว  31 มีค.59เป็นการเทตอม่อและเทปูนเชื่อมตอม่อ โครสร้างอาคารนี้จะรองรับ รูปเหมือนหลวงปู่ขนาดหน้าตัก12เมตร สูง14เมตร อนุโมทนาบุญกับท่านได้ทำบุญที่วัดแห่งนี้ ท่านพระครูวิสุทธพรหมจรรย์(เจ้าอาวาส) หรือพระอาจารย์ณรงค์ ท่านนำมาพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลใน www.loungphuhok.com ครับ       ประชาสัมพันธ์โดย  อรรถพร พระดี Line ID : aut168
PAGE TOP