31 มีค.59 ถมดินและปรับที่บริเวณรอบๆพระอุโบสถวัดราษฏร์เรืองสุข อ.บ้านบึง

31 มีค.59 ถมดินและปรับที่บริเวณรอบๆพระอุโบสถวัดราษฏร์เรืองสุข อ.บ้านบึง

อาจารย์ณรงค์ท่านได้ปรับ ถมที่ และบดดินบริเวณรอบๆพระอุโบสถหลังใหม่ให้แน่น โดยวัดซื้อดินส่วนหนึ่งและได้ดินจากผู้ถวายเงินส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนรวมกันแล้ว

จึงเป็นดินที่มาถมลานวัดในวันที่31 มีค.59 ตามที่เห็นการทำงานในรูปครับ

อนุโมทนาบุญกับท่านได้ทำบุญที่วัดแห่งนี้ ท่านพระครูวิสุทธพรหมจรรย์(เจ้าอาวาส) หรือพระอาจารย์ณรงค์ ท่านนำมาพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อมูลใน www.loungphuhok.com ครับ

 

1459409173433 1459409173433

 

1459409158836

 

1459409164808

 

 

1459409169213

 

รายนามผู้mujนำรถมาช่วยถมดิน

ท่านพระครูวิสุทธพรหมจรรย์(เจ้าอาวาส) หรือพระอาจารย์ณรงค์ได้ขอบคุณผู้มีรายนามที่สนับสนุนและช่วยงานปรับที่ครับ

 

ประชาสัมพันธ์โดย  อรรถพร พระดี
Line ID : aut168

แสดงความคิดเห็น
PAGE TOP