ผลงานการก่อสร้างของวัดปี60 ข้อมูล 9ธค.60

 

งานก่อสร้างของวัดปี60 ข้อมูล19พย.60

ในขณะที่วัดสร้างพระอุโบสถ อาคารรูปเหมือนหลวงปู่ฮก ท่านอาจารย์ณรงค์ พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (เจ้าอาวาส)

ท่านยังได้สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เป็นหลักๆอีกมาก วันนี้กระผทขออนุญาตินำเรูปสิ่งก่อสร้างและความคืบหน้าในการทำงานของวัด

มาให้ท่านๆได้เห็นการทำงานของวัดในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นว่าเงินที่ท่านได้ทำบุญกับวัดได้นำมาพัฒนาวัดอย่างแท้จริง

โดยสิ่งก่อสร้างมีลำดับดังนี้

1.รูปเหมือนหลวงปู่ฮกขนาดฐาน12นิ้ว สูง14นิ้ว แกะจากหยกขาว

 

A
2.รูปปูนปั้นที่ผนังโบสถ์หลังพระประธาน

 

B
3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัด

 

C
4.กุฏิ10หลัง

 

D
5.กำแพงวัดด้านถนนสาย3138

 

E
6.ซุ้มประตูวัด

 

F
7.วิหารคดขนอาคารรูปเหมือน

 

G

แสดงความคิดเห็น
PAGE TOP