สรุปงานหลักของวัดราษฎร์เรืองสุขในรอบปี60เปรียบเทียบกับปี59

ปี60ได้ผ่านไปอีกปี กระผมขอสรุปผลงานหลักๆของวัด ที่ท่านอาจารย์ณรงค์ท่านได้สร้างมาเพียงระยะเวลา1ปี

โดยเปรียบเทียบรูปปี59และปี60ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

 

1.รูปเหมือนหลวงปู่ฮกขนาดฐาน12เมตร สูง14เมตร แกะจากหยกขาวจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน

A
2.รูปปูนปั้นที่ผนังโบสถ์หลังพระประธาน

B
3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัด

C
4.กุฏิ10หลัง

D
5.กำแพงวัดด้านถนนสาย3138

 

E
6.ซุ้มประตูวัด

F
7.วิหารคดบนอาคารรูปเหมือน

 

G

ที่ปรึกษาพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส)
รูปโดย อรรถพร พระดี
และบรรยายโดย อรรถพร พระดี
Line ID : aut168

แสดงความคิดเห็น
PAGE TOP