ติดต่อ

พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์) เจ้าอาวาส

เบอร์ติดต่อ 081 9403060

อรรถพร จันทิมาคม (อรรถพร พระดี)

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 67/8 ถ.เทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160

เบอร์ติดต่อ 089 5267778

Email Aut_collection@hotmail.com

PAGE TOP