มกราคม 2017

5 posts

กราบนมัสการพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์(อ.ณรงค์) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรืองสุข วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นสำคัญของวัดอีกวาระที่ พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ จากชั้นโท เป็นชั้นเอก โดยได้จัดงานพระราชทานสัญญาบัตรที่วัดไร่ขิงวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เห็นงานพิธีฉลองกระผมขอนำรูปในมาให้ทุกท่านได้เห็นลำดับพิธีการครับ                                                                                 …

เมื่อเราเดินเข้าในพระอุโบสถจะสังเกตุเห็นเสาด้านหน้า4ต้น  ต้านหลัง4ต้น เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสวยงาม  พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ท่านได้ให้ช่างนำหินอ่อนมาหุ้มเสา8เหลี่ยม ทั้ง8ต้น และในขณะนี้ได้ติดบัวหัวเสาที่งดงามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมจึงขออนุญาติประชาสัมพันธ์อีกผลงานของวัดครับ ที่ปรึกษาพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168                    

เดือนมกราคมปี2560 วัดราษฎร์เรืองสุขยังมีความคืบหน้าการจัดสร้างอาคารที่เตรียมไว้ประดิษฐานหลวงปู่ฮกอย่างต่อเนื่อง การจัดสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดนี้  พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ท่านเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยท่านเลือกวัสดุและสั่งของเอง ส่วนผู้รับเหมารับเฉพาะค่าแรงไป จึงทำให้งานทุกงานได้วัสดุดีและงานมีคุณภาพ จากรูปช่างกำลังเตรียมตีแบบคานชั้น2 และเตรียมเทคาน จึงลงเป็นข้อมูลเพื่อให้เห็นการทำงานของวัดครับ ที่ปรึกษาพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168                                    

ปฏิทินหลวงปู่ฮกปี60 โดยพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ท่านเมตตาให้ทำเพื่อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ จำนวนการจัดสร้าง4000ฉบับ ในปฏิทินมีรูปหลวงปู่ฮกแล้ว ยังได้มีวัตถุมงคลรุ่นแรกๆในปี54 วัตถุมงคลที่วัดจัดสร้างในปี59แล้ว ยังมีรูปงานสำคัญๆ ที่วัดได้จัดสร้างโดยใช้เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกันมา สิ่งก่อสร้างอาทิเช่น 1.การสร้างปูนปั้นในพระอุโบสถ 2.อาคารประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ฮก แกะจากหยกขาว ขนาดหน้าตัก12เมตร สูง14 เมตร 3.สะพานข้ามจากวัดไปอาคารรูปเหมือน 4.กุฏิ10หลัง 5.กำแพงวัด 6.ซุ้มประตูวัดด้านถนนสาย3138 7.สร้างมณฑบหลังคาพระอุโบสถและฉัตรมณฑบ 8.เริ่มสร้างกำแพงและรางระบายน้ำ               ที่ปรึกษา พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ถ่ายรูปออกแบบปฏิทินโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168

เดือนพฤศจิกายนปี2559 วัดราษฎร์เรืองสุขได้เริ่มงานก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำขนาดประมาณ กว้าง2เมตร ลึก1.5เมตร ด้านทิศใต้เริ่มจากถนน3138 (บ้านบึง-ปลวกแดง) ไปจรดที่วัด และทิศตะวันออกเฉียงใต้เริ่มจากพระอุโบสถไปจรดที่วัด เป็นงานอีกงานที่พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ได้นำเงินของสาธุชนที่มาร่วมบุญกับทางวัด มาทำนุบำรุงเพระพุทธศาสนาให้ถาวรถาวร สืบต่อไปในอนาคต ที่ปรึกษาพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์ เจ้าอาวาส) ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168                    
PAGE TOP