เมษายน 2017

1 posts

เนื่องจากโครงอาคารและช่างได้มีความพร้อม หลวงปู่ฮก รตินฺธโร และพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์) ได้กำหนดวันที่3พค.60 เวลา 9.09 น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธี ณ.วันเวลาดังกล่าว กองหยกที่ท่านเห็นรอบๆสระน้ำเป็นหยกขาวที่นำมาจากประเทศจีน(มณฑลยูนาน) และช่างคนจีนได้เข้ามาแกะ แต่ละก้อนให้มีรูปร่างเป็นส่วนขององค์หลวงปู่องค์ เมื่อแกะเสร็จแล้วก็จะวางไว้ หลังจากนั้นก็จะยกแต่ละชิ้นขิ้นไปวาง บนฐานด้านบนสุดของอาคาร วางซ้อนกันโดยใช้ลิ่มเป็นตัวยึดให้ก้อนหยกไม่เคลื่อนที่ ช่างจะทำงานไปอีกระยะหนึ่งจนสำเร็จเป็นองค์หลวงปู่ขนาดหน้าตัก 12เมตร สูง14เมตร ส่วนทางวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตอนพิธียกศรีษะหลวงปู่ฮกขึ้นประดิษฐานครับ ที่ปรึกษาพระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (อ.ณรงค์) ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168        
PAGE TOP