พฤศจิกายน 2018

3 posts

ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วย เตรียมสถานที่ จัดการจราจร เก็บขยะ ความช่วยเหลืออื่น ตลอดการประสานงาน เพื่อทำให้งานวัดได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผมจึงขออนุญาตินำรูปส่วนหนึ่งมาเผยแพร่   กระผมกราบขอบารมีหลวงปู่ให้ผู้มีส่วนร่วม ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจ พบกันครั้งหน้านะครับ.   ที่ปรึกษา พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (เจ้าอาวาส) ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168 หรือ 089-5267778  

ประมวลภาพโรงทานที่มาร่วมบุญ งานกฐินวัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด) 18 พย.61 ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งที่มีรูปก็ดีและไม่มีรูปก็ดี ร้านทั้งหมด 400-500ร้านค้า  ที่ได้มีจิตกุศลมาร่วมออกโรงทาน กระผมในนามตัวแทนของวัด ขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกุศลใหญ่ครั้งนี้ ผมขออาราธณาบารมีหลวงปู่ฮกและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ ทำกิจการใดๆให้มีความก้าวหน้า และพบในสิ่งที่ดีตลอดไป     ที่ปรึกษา พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (เจ้าอาวาส) ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168 หรือ 089-5267778

ประมวลภาพในงานกฐินวัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด) 18พย.61 ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกันกันแน่นวัด                                                           ที่ปรึกษา พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ ถ่ายรูปและบรรยายโดย อรรถพร พระดี Line ID : aut168 โทร 089 5267778    
PAGE TOP