Category : ปฏิทินกิจกรรม

3 posts

กิจนิมนต์หลวงปู่ฮก ถ่ายจากบอร์ดวันที่18 ตค58   เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จะไปกราบหลวงปู่ครับ   อรรถพร พระดี Line ID : aut168  

ณ.วันพระที่ 6 กย. 2558 เป็นวันอาทิตย์จึงมีประชาชนหนาตาเดินทางนำอาหารคาว-หวานใส่ปินโต ทุกคนตั้งใจมาทำบุญ ที่ศาลาวัดเกิน100คน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพระ อาจารย์ณรงค์ได้นำพระสงฆ์สวดมนต์ ฉันอาหารคาว-หวาน กรวดน้ำ และท่านได้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของที่วัดแห่งนี้อาทิเช่น 1 ซื้อที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่วัด 2 การขุดบ่อน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้สอย 3 การปรับภูมิทัศน์ของวัด ถ่ายภาพและบรรยายโดย อรรถพร พระดี line ID aut168   กราบนมัสการพระประธานบนศาลา   กราบนมัสการพระหยกขาว   พระสงฆ์สวดมนต์เช้า         บทกรวดน้ำ   ผู้มาทำบุญร่วมกันกรวดน้ำน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญ   ท่านได้แจ้งข่าวให้ของวัดให้ผู้ร่วมบุญทราบ   พระสงฆ์กราบลาพระประธานเป็นเสร็จพิธี      

ภาพวีดิโอ รวบรวมเรื่องราว วันงานสรงน้ำหลวงปู่ฮก วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ถ่ายภาพโดย อรรถพร พระดี
PAGE TOP